Is het verplicht om een lektest uit te voeren bij de oplevering van een installatie?

Voorlopig is het uitvoeren van een lektest geen verplichting maar wel een aanbeveling.

 

We adviseren om steeds een lektest uit te voeren van het kanalennetwerk vooraleer de ventilatiegroep wordt aangesloten én vooraleer de woning verder wordt afgewerkt. Op die manier is men zeker dat het kanalennetwerk volgens de regels der kunst is geïnstalleerd. En mocht het nodig zijn, dan kunnen op eenvoudige wijze nog correcties worden aangebracht.

 

Een luchtdicht kanalennet in combinatie met een correcte inregeling zorgt bijkomend voor een E-peil winst tot 8 punten.