Is het nodig om pulsiekanalen te reinigen als de filters goed onderhouden worden?

Kanalen moeten bij voorkeur om de 5 jaar gereinigd worden.


De vervuiling in het pulsiekanaal is afhankelijk van het onderhoud op de luchtfilters in de WTW-unit en zal, bij goed onderhoud van deze filters, beperkt zijn.


Wij adviseren om beide kanalen, pulsie en extractie, te reinigen om een volledig propere installatie te hebben.


De extractiekanalen zullen sterker vervuilen aangezien deze het ronddwarrelende stof in de woning afvoeren.