Waar plaatst men het best de regelkleppen

Regelkleppen worden geplaatst in het kanalennet en dienen om de luchtstroom beter af te stemmen op de luchtdebieten die aan het ventiel nodig zijn.

 

Het plaatsen van regelkleppen hangt af van situatie tot situatie.

 

Een regelklep kan aangewezen zijn op aftakkingen, dicht bij de WTW-unit, om een eerste grof inregeling mogelijk te maken en men dit dus niet t.h.v. het ventiel hoeft te doen. Een regelklep dient altijd bereikbaar te zijn, ook i.f.v. het reinigen van de installatie.

 

Het ventiel dient in de meeste gevallen nog enkel voor de fijnafstelling. Vanzelfsprekend dient men dit installatie per installatie te bekijken. Algemeen kan men stellen dat regelkleppen meer nodig zijn, naarmate een ventiel zich dichter bij de WTW-unit bevindt.

 

Een handig alternatief voor een regelklep, geluidsdemper en ventiel biedt een plenumbox.


Het spreekt voor zich dat men er best voor zorgt dat deze regelkleppen steeds bereikbaar zijn.