Hoe groot is de invloed van het gebruik van schroeven op de luchtdichtheid van een kanaalnet?

Het spreekt voor zich dat dit een grote invloed heeft op de luchtdichtheid, iedere schroef is immers een doorboring met kans tot luchtlek. In onze catalogus vindt U terug welke schroeven geschikt zijn en worden aanbevolen.


Om deze problematiek te vermijden heeft Lindab het Safe-Click-systeem ontwikkeld, dit is toepasbaar tot een kanaaldiameter 315 mm. Het principe wordt in deze film duidelijk uitgelegd.