Mag extractie en pulsie in dezelfde ruimte?

In theorie mogen extractie en pulsie in dezelfde ruimte plaatsvinden voor zo ver de aan- en afvoer in balans zijn.

 

In de praktijk zorgt men er voor dat de volledige woning in balans is en wordt het uitbalanceren van een lokaal niet toegepast in gezinswoningen.

 

De correcte inplanting van de extractie- en pulsieventielen is van belang om eventuele tocht- en of geluidsoverlast tot het minimum te beperken.