Concrete tips voor het uitvoeringsplan van een ventilatiesysteem.

Het is heel belangrijk erop toe te zien dat het uitvoeringsplan strookt met de werkelijkheid, dit in kader van latere onderhouds- of herstellingswerken.


Vanzelfsprekend is het bijzonder nuttig dat in de ontwerpfase reeds rekening wordt gehouden met de ruimte die er nodig is voor het kanalennetwerk.

 

Hou er rekening mee dat instortkanalen steeds noodoplossingen zijn die zo veel mogelijk moeten worden vermeden.

 

We adviseren om steeds aan te duiden waar de de WTW-unit kan geplaatst worden, waar er luchtroosters of ventielen moeten geplaatst worden en waar eventueel een technische koker is voorzien om de stijgleidingen te plaatsen. Met een eenvoudige lijn op het plan kan aangeduid worden wat het ideale tracé is voor het kanalennetwerk.