Is systeem E+ de nieuwe norm in residentiële ventilatie?

Is de EPB-regelgeving gewijzigd en bestaan er nu 5 toegelaten ventilatiesystemen voor residentiële toepassingen ?

Nee, er is geen wijziging in de EPB-regelgeving. Systeem E+ is een merknaam, het is niets meer dan een ventilatiesysteem C met vraagsturing (raamroosters, doorvoerroosters, afvoerventielen en een afvoerventilator) in combinatie met een warmtepomp.

 

Vanwaar het groot aantal E-peil punten winst bij dit systeem t.o.v. de andere ventilatiesystemen ?

De winst komt vooral door het feit dat men gebruik maakt van een alternatieve energiebron (warmtepomp) en heeft weinig te maken met kwaliteit van de ventilatie. Met een goed uitgevoerd ventilatiesysteem D wint men ook meer dan 20 E-peil punten. Trouwens, het E-peil is één factor. Denken we ook eens aan het dagelijks energieverbruik… Immers, bij een systeem C ( of systeem C met vraagsturing) komt de koude buitenlucht door de raamroosters rechtstreeks en onverwarmd in de leefruimtes. Die koude lucht moet opgewarmd worden door de verwarmingsinstallatie. Bij een systeem D wordt die lucht voorverwarmd door de warmterecuperatie tot op bijna de lokaaltemperatuur. Het is evident dat hierdoor verwarmingskost bij een systeem D gevoelig lager ligt.

 

Is bij dit systeem dan geen verwarmingsketel meer nodig aangezien de warmtepomp instaat voor warm water en CV ?

 

Jawel, er is nog steeds een CV-ketel (bv. Gaswandketel) noodzakelijk omdat dit systeem een hybride systeem is.

Dit betekent dat de warmtepomp niet krachtig genoeg is om alleen in te staan voor de verwarming en er een bijkomende installatie noodzakelijk is om bij te springen.