do

19

jun

2014

Is systeem E+ de nieuwe norm in residentiële ventilatie?

Is de EPB-regelgeving gewijzigd en bestaan er nu 5 toegelaten ventilatiesystemen voor residentiële toepassingen ?

Nee, er is geen wijziging in de EPB-regelgeving. Systeem E+ is een merknaam, het is niets meer dan een ventilatiesysteem C met vraagsturing (raamroosters, doorvoerroosters, afvoerventielen en een afvoerventilator) in combinatie met een warmtepomp.

 

Vanwaar het groot aantal E-peil punten winst bij dit systeem t.o.v. de andere ventilatiesystemen ?

De winst komt vooral door het feit dat men gebruik maakt van een alternatieve energiebron (warmtepomp) en heeft weinig te maken met kwaliteit van de ventilatie. Met een goed uitgevoerd ventilatiesysteem D wint men ook meer dan 20 E-peil punten. Trouwens, het E-peil is één factor. Denken we ook eens aan het dagelijks energieverbruik… Immers, bij een systeem C ( of systeem C met vraagsturing) komt de koude buitenlucht door de raamroosters rechtstreeks en onverwarmd in de leefruimtes. Die koude lucht moet opgewarmd worden door de verwarmingsinstallatie. Bij een systeem D wordt die lucht voorverwarmd door de warmterecuperatie tot op bijna de lokaaltemperatuur. Het is evident dat hierdoor verwarmingskost bij een systeem D gevoelig lager ligt.

 

Is bij dit systeem dan geen verwarmingsketel meer nodig aangezien de warmtepomp instaat voor warm water en CV ?

 

Jawel, er is nog steeds een CV-ketel (bv. Gaswandketel) noodzakelijk omdat dit systeem een hybride systeem is.

Dit betekent dat de warmtepomp niet krachtig genoeg is om alleen in te staan voor de verwarming en er een bijkomende installatie noodzakelijk is om bij te springen.

 

 

do

06

feb

2014

Bestaat er een systeem dat zelfregelend is, en dus niet ingeregeld moet worden?

Een installatie die niet moet ingeregeld worden is in residentiële toepassing niet gebruikelijk omwille van de hoge kostprijs. Er bestaan kleppen voorzien van een meetkruis die dan via een regelsysteem volledig uitgebalanceerd worden doch dit wordt enkel toegepast in utiliteitsbouw.

do

12

dec

2013

Is er een muggengaas vereist op verse luchtaanzuig?

Naar onze mening heeft het weinig zin om een muggengaas te plaatsen op de verse luchtaanzuig.

 

De luchtaanzuig is meestal op een moeilijk bereikbare plaats geïnstalleerd (dak of topgevel) waardoor de reiniging van dit muggengaas vaak vergeten zal worden, of bijzonder moeilijk zal zijn.

 

Het lijkt ons veel efficiënter om de filter in de WTW-unit regelmatig te reinigen en zeker jaarlijks te vervangen.

ma

02

dec

2013

Waar plaatst men het best de regelkleppen

Regelkleppen worden geplaatst in het kanalennet en dienen om de luchtstroom beter af te stemmen op de luchtdebieten die aan het ventiel nodig zijn.

 

Het plaatsen van regelkleppen hangt af van situatie tot situatie.

 

Een regelklep kan aangewezen zijn op aftakkingen, dicht bij de WTW-unit, om een eerste grof inregeling mogelijk te maken en men dit dus niet t.h.v. het ventiel hoeft te doen. Een regelklep dient altijd bereikbaar te zijn, ook i.f.v. het reinigen van de installatie.

 

Het ventiel dient in de meeste gevallen nog enkel voor de fijnafstelling. Vanzelfsprekend dient men dit installatie per installatie te bekijken. Algemeen kan men stellen dat regelkleppen meer nodig zijn, naarmate een ventiel zich dichter bij de WTW-unit bevindt.

 

Een handig alternatief voor een regelklep, geluidsdemper en ventiel biedt een plenumbox.


Het spreekt voor zich dat men er best voor zorgt dat deze regelkleppen steeds bereikbaar zijn.

wo

20

nov

2013

Hoe groot is de invloed van het gebruik van schroeven op de luchtdichtheid van een kanaalnet?

Het spreekt voor zich dat dit een grote invloed heeft op de luchtdichtheid, iedere schroef is immers een doorboring met kans tot luchtlek. In onze catalogus vindt U terug welke schroeven geschikt zijn en worden aanbevolen.


Om deze problematiek te vermijden heeft Lindab het Safe-Click-systeem ontwikkeld, dit is toepasbaar tot een kanaaldiameter 315 mm. Het principe wordt in deze film duidelijk uitgelegd.

di

12

nov

2013

Kan een dampkap aangesloten worden op de WTW unit?

Het is absoluut af te raden om een dampkap aan te sluiten op de ventilatiekanalen omwille van de vuil- en vetafzetting.

 

Dampkappen vergen heel specifieke reinigingsmethodes en filters die niet voorzien zijn in een normaal residentieel ventilatiesysteem.

 

Bovendien is het debiet van een WTW-unit niet voorzien op de luchtdebieten die nodig zijn voor een efficiënte werking van een dampkap.

ma

04

nov

2013

Welke kanalen zijn het gemakkelijkst te reinigen, ronde of rechthoekige?

Bij Lindab adviseren we om voor residentiële toepassingen uitsluitend gebruik te maken van ronde kanalen.

 

Ze bieden heel wat voordelen, ook bij reiniging.

 

Het is immers eenvoudiger om met een roterende borstel een rond kanaal goed te reinigen dan een rechthoekig kanaal, waar het vuil zich vnl. opstapelt in de hoekjes.

do

31

okt

2013

Tips om galvakanalen, plenumboxen en roosters efficiënt weg te werken.

Vanzelfsprekend moet een kanalennetwerk voorzien worden en zijn plaats krijgen.

 

We adviseren om op zijn minst een technische koker te voorzien voor de stijgleidingen. Ronde kanalen en plenumboxen kunnen eveneens heel makkelijk worden ingebouwd in ingemaakte kasten, dressings, etc.

 

De kanalen kan men plaatsen in de niet gebuikte ruimte van het schuine dak, een verlaagd plafond in de hal kan zorgen voor een makkelijke bereikbaarheid van alle aangrenzende lokalen.

do

24

okt

2013

Mag extractie en pulsie in dezelfde ruimte?

In theorie mogen extractie en pulsie in dezelfde ruimte plaatsvinden voor zo ver de aan- en afvoer in balans zijn.

 

In de praktijk zorgt men er voor dat de volledige woning in balans is en wordt het uitbalanceren van een lokaal niet toegepast in gezinswoningen.

 

De correcte inplanting van de extractie- en pulsieventielen is van belang om eventuele tocht- en of geluidsoverlast tot het minimum te beperken.

wo

16

okt

2013

Hoe groot moet een buitenrooster zijn?

Het is bijzonder moeilijk om een algemene regel te geven voor de dimensionering van het buitenrooster.

 

Dit moet project per project bekeken worden en wordt in hoge mate beïnvloed door het luchtdebiet van de WTW-unit en de bijhorende drukval en geluidsproductie dat het rooster zal genereren.

 

Wel wordt aangeraden de aanzuigsnelheid van de lucht t.h.v. het rooster rond de 2 m/s te houden om te vermijden dat er regen wordt aangezogen.

di

08

okt

2013

Is de luchtdichtheidstest enkel voor Lindabkanalen geschikt of kunnen hiermee ook andere merken getest worden?

De LT600 Lekdichtheidstester kan gebruikt worden om alle types en modellen van ventilatiekanalen te testen op hun luchtdichtheid.

ma

30

sep

2013

Concrete tips voor het uitvoeringsplan van een ventilatiesysteem.

Het is heel belangrijk erop toe te zien dat het uitvoeringsplan strookt met de werkelijkheid, dit in kader van latere onderhouds- of herstellingswerken.


Vanzelfsprekend is het bijzonder nuttig dat in de ontwerpfase reeds rekening wordt gehouden met de ruimte die er nodig is voor het kanalennetwerk.

 

Hou er rekening mee dat instortkanalen steeds noodoplossingen zijn die zo veel mogelijk moeten worden vermeden.

 

We adviseren om steeds aan te duiden waar de de WTW-unit kan geplaatst worden, waar er luchtroosters of ventielen moeten geplaatst worden en waar eventueel een technische koker is voorzien om de stijgleidingen te plaatsen. Met een eenvoudige lijn op het plan kan aangeduid worden wat het ideale tracé is voor het kanalennetwerk.

ma

23

sep

2013

Montagetips bij het installeren van Lindabkanalen.

Bij het doorslijpen van kanalen kan men niet vermijden dat er stof in het kanaal terecht komt.

 

Bijkomend heeft men hierbij ook de braamvorming aan de rand van het kanaal evenals het risico dat de slijpgensters ramen of andere interieurelementen beschadigen (inbranding).

 

Daarom adviseren wij om gebruik te maken van de Lindab knabbelschaar. Vraag er naar bij uw erkende Lindabinstallateur.

wo

18

sep

2013

Wat moet men doen om zwarte stofafzettingen in de nabijheid van roosters te voorkomen?

Vooreerst dient met de roosters ver genoeg van de wanden af te voorzien (ca. 75 cm), zo voorkomt men stofafzetting op de wand. De keuze van een goed rooster speelt hier eveneens een rol in.

 

Tevens is een goed onderhoud van de luchtfilters in de WTW-unit van groot belang, zo beperkt men immers de vervuiling in het pulsiekanaal.

do

05

sep

2013

Is het nodig om pulsiekanalen te reinigen als de filters goed onderhouden worden?

Kanalen moeten bij voorkeur om de 5 jaar gereinigd worden.


De vervuiling in het pulsiekanaal is afhankelijk van het onderhoud op de luchtfilters in de WTW-unit en zal, bij goed onderhoud van deze filters, beperkt zijn.


Wij adviseren om beide kanalen, pulsie en extractie, te reinigen om een volledig propere installatie te hebben.


De extractiekanalen zullen sterker vervuilen aangezien deze het ronddwarrelende stof in de woning afvoeren.

wo

04

sep

2013

Is het verplicht om een lektest uit te voeren bij de oplevering van een installatie?

Voorlopig is het uitvoeren van een lektest geen verplichting maar wel een aanbeveling.

 

We adviseren om steeds een lektest uit te voeren van het kanalennetwerk vooraleer de ventilatiegroep wordt aangesloten én vooraleer de woning verder wordt afgewerkt. Op die manier is men zeker dat het kanalennetwerk volgens de regels der kunst is geïnstalleerd. En mocht het nodig zijn, dan kunnen op eenvoudige wijze nog correcties worden aangebracht.

 

Een luchtdicht kanalennet in combinatie met een correcte inregeling zorgt bijkomend voor een E-peil winst tot 8 punten.

di

03

sep

2013

Hoe regelmatig moeten de ventilatiekanalen gereinigd worden?

In België bestaat hier rond nog geen regelgeving.

 

In Finland is men verplicht om het kanalensysteem om de 5 jaar te reinigen. We adviseren om dit advies ook in België op te volgen.

ma

02

sep

2013

Hoe vaak dienen de filters van een ventilatiegroep gereinigd te worden?

De filters van de WTW moeten minstens om de 3 maanden gereinigd worden, en om het jaar vervangen worden.

 

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat de filters frequenter moeten vervangen worden en dit in functie van het niveau van het stof in en/of rond de woning.

 

Tijdens het onderhoud van de filters kan men de binnenzijde van de WTW-unit indien nodig stofzuigen en/of reinigen met een vochtige doek.

 

We adviseren om een onderhoudsplan op te nemen in het post-interventiedossier.

do

29

aug

2013

Heeft het zin om pulsie- en extractiekanalen te isoleren?

Ja want dit komt het rendement van de installatie ten goede.

 

In een lang extractiekanaal zal de warme afgevoerde lucht afkoelen waardoor het rendement van de wisselaar zal dalen.

 

In een lang pulsiekanaal zal de warme toevoerlucht afkoelen waardoor de inblaastemperatuur zal dalen, dit zorgt voor een verminderd comfort in de ruimte.

wo

28

aug

2013

Waar plaatst men best de inspectieluiken?

Men moet zichzelf de vraag stellen hoe men de installatie na verloop van tijd zal kunnen reinigen.
Het is aangewezen minstens om de 10 meter of na 3 haakse bochten een inspectieluik te voorzien. Zorg er ook voor dat de stijgkolommen steeds bereikbaar zijn. Dit kan door bv onderaan een T-stuk met deksel te voorzien i.p.v. een bocht.

wo

21

aug

2013

Hoe dient men ventielen te reinigen?

De ventielen van Lindab zijn altijd uitneembaar aangezien ze gemonteerd worden in een montagering. Men kan ze reinigen d.m.v. een vochtige doek.

 

Let op : zorg dat bij reiniging de instelling ongewijzigd blijft, dit i.f.v. het correcte luchtdbiet.

wo

14

aug

2013

Wat is de ideale positie voor het plaatsen van geluiddempers?

We kunnen hier twee verschillende lawaaibronnen onderscheiden, enerzijds de WTW-unit en anderzijds de geluidsproductie in de verschillende ruimtes.

 

In het eerste geval adviseren wij om altijd een geluiddemper te voorzien op het pulsie- en extractiekanaal naar de woning toe. Deze dempers zorgen dat het lawaai van de ventilator zich niet verplaatst via de ventilatiekanalen in de woning.

Het kan eveneens nuttig zijn een geluiddemper te voorzien op de verse luchtname en/of de afblaas indien deze zich in de nabijheid van een slaapkamerraam of een dakterras bevinden.

 

Om de overspraak tussen twee lokalen te vermijden wordt er het best een geluiddemper voorzien tussen de ruimtes.

Dit kan een korte, eventueel platte, geluiddemper zijn die in het kanaal voorzien wordt dat het ventiel in de ruimte voedt.