Iedere ventilatie-installatie moet ingeregeld worden.

Systeem D is per definitie balansventilatie. Aan- en afvoer moeten perfect op elkaar worden afgestemd om in de woning situaties van overdruk en onderdruk, tocht- en geluidsoverlast te vermijden. 

 

Op voorwaarde dat het kanalensysteem correct werd gedimensioneerd (dwz dat de diameters van de luchtkanalen werden gekozen in functie van de juiste luchtdoorvoersnelheid) en voorzien werd van de nodige regelkleppen en geluidsdempers, is het inregelen van een ventilatie-installatie door een erkend Lindab installateur een absolute noodzaak.

 

Hij beschikt over de kennis en het gereedschap om de installatie af te stemmen op een correct ventileren van de woning, wat de basis vormt van een aangenaam en comfortabel binnenklimaat zonder tocht of geluidsoverlast.

 

Het inregelen van een systeem D ventilatie-installatie is het werk van een vakman die er voor zorgt dat u een rapport voor de EPB-verslaggever ontvangt waarmee u tot 20 E-peilpunten winst kan realiseren. 

 

Om deze reden adviseert Lindab iedere doe-het-zelver om steeds beroep te doen op een erkende Lindab installateur die helpt met het uittekenen van de installatie en de in-gebruik-name. 

 

Bij het inregelen van de installatie zal de erkende Lindab installateur:

  • het debiet van de ventilatiegroep correct instellen
  • het kanalennetwerk inspecteren en een lektest doen.
  • alle regelkleppen correct instellen.
  • alle ventielen correct inregelen en afstemmen op de wettelijke normen.
  • een afregelrapport opmaken.
  • een post-interventiedossier opmaken waarin alle info zit ivm handleidingen. en onderhoudsvoorschriften.

Omdat het bijna onmogelijk is om een slechte installatie correct in te regelen, benadrukken we dat het absoluut noodzakelijk  is om een erkend installateur te contacteren bij de uittekening van uw ventilatieproject.

 

Contacteer ons om de gegevens te bekomen van de erkende installateur in uw buurt.